Danimarka Turistik Vize Hakkında

Danimarka Turistik Vize Hakkında

Danimarka Kuzey Avrupa'da bulunan 26 Schengen ülkesinden bir tanesidir. Danimarka Devleti, T.C. umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Danimarka'ya seyahat edecek kişilerin, bu ülkeye seyahat etmeden önce Danimarka Konsolosluğu temsilciliğine başvuru yapmaları gerekmektedir. T.C. Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport sahipleri 90 günü geçmemek şartıyla vizeden muaftırlar.

Danimarka vize başvuru işlemleri Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Danirmarka Ankara Büyükelçiliği, konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş vize merkezleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Vize başvuruları ülkenin Türkiye'deki resmi dış temsiciliklerinde değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.

Danirmarka'ya kısa süreliğine seyahat yapmak isteniyorsa Danimarka turistik vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Danirmarka turistik vize seyahat edecek kişiye ülkede en fazla 90 gün hakkı tanımaktadır.

Sahip olunan Danimarka turistik vize ile ilk olarak bu ülkeye giirş yapılmalı ve beyanı yapılan süre kadar bu ülkede ikamet edilmelidir. Geçiş yapılacak olan ülkede ya fa ülkelerde ise vizesine sahip olunan ülkede ikamet süresi aşılmamalıdır. Danimarka turistik vizesine sahip olan kişi o ülkede yaşama ve çalışma hakkına sahip olamaz.

Danimarka kısa süreli Schengen C tipi vize türü, başvuru sahibine ülkede 180 günlük bir sürede en çok 90 gün Schengen bölgesinde kalma hakkı tanımaktadır. Schengen kurallarına göre tek tip vize kategorisi içerisinde yer almaktadır. Kısa süreli Danimarka turistik vize Danimarka Schengen C tipi vize kategorisi içerisinde değerlendirilmektedir.

Danimarka vizesi için kullanılacak olan pasaportun geçerlilik süresi seyahat sonrası için en az 3 ay ve vizenin basılabilmesi için 2 boş sayfasının olması gerekmektedir. Pasaporttaki bilgilerin kimlik bilgileriyle uyumlu olması şarttır.

Biyometrik fotoğrafın Schengen vize kurallarına uygun olması gereklidir. Danimarka turistik vize başvurusu için fotoğrafın 6 aydan eski olmaması, 2 adet 35x45 mm ebatlarında güncel olma zorunluluğu vardır. Biyometrik fotoğraf başvuru sahibinin güncel halini göstermeli, yüz bölgesi net bir şekilde görülmelidir. Gözlük, şapka gibi yüzü kapatan unsurlar olmamalıdır.

Danimarka vize talebi için yazılan dilekçe başvuru sahibinin seyahat tarihlerini kapsamalıdır. Dilekçede beyan edilen seyahat tarihleri ile başvuru formunda ibraz edilen tarihler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Danimarka turistik vize başvuru formu, Danimarka Konsolosluğu tarafından başvuru sahibi hakkında bilgi edinmek amaçlı istenen bir formdur.

Danimarka turistik vize başvuru formu kişisel bilgileri içeren bir form özelliği taşımaktadır. Formda verilecek evrakların diğer vize evraklarında belirtilen bilgilerle uyumlu olması önemlidir. Vize dilekçesinde belirtilen ülkeye giriş çıkış tarihleriyle aynı olması gereklidir. Pasaport numarası, kimlik numarasının doğru yazılması gereklidir. Vize başvuru formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

Başvuru sahibi finansal mali durumunu gösteren maaş bordrosu, banka hesap dökümleri, tapu, araç ruhsatı gibi evrakları Türkiye'ye geri dönüşü garanti eder nitelikte beyan etmesi önem arz etmektedir.

Danimarka Turistik Vize için Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunacak kişilerin pasaportlarının kabul edilme şartları; Danimarka seyahati için planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfaya sahip olmayan ve ekli sayfalı olanlar kabul edilmeyecektir. Kızlık soyadı ile çıkartılmış pasaportlar, kişi evlendikten sonra geçerliliğini kaybetmektedir. Danimarka Konsolosluğu müracaatta, pasaportun aranılan koşullardan birine sahip olmaması halinde başvurunun yeni pasaportla yeniden yapılmasını talep edecektir.

Pasaportun, A4 boyutlu renkli fotokopisi (işlem gören sayfaların hepsinin) eğer var ise; eski pasaportlarında fotokopileri ile birlikte başvuru dosyasında sunulması gerekliliğini hatırlatır.

Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatı için Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru olarak İngilizce doldurulmalıdır. Kişinin Danimarka turistik vize başvurusu için ibraz edilen evraklarda beyan edilen bilgileri destekleyici şekilde formun yanıtlanması önemli bir mevzudur. Formda, başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır.

Fotoğraf

Danimarka Turistik Schengen Vize işleminde kullanılan biometrik fotoğrafın standartlarının; 2 adet renkli, arka fonu beyaz, güncel tarihli, 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde olması mecburidir. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, boynuna kadar net bir şekilde görünmelidir. Saçın üst ucundan çeneye kadar olan kısım 3 ila 3,5 cm arasında yer almalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Danimarka Turistik schengen vize işleminde bulunacak kişilerin; T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden son 1 ay içerisinde alınmış; aile bireylerinin ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerinin kayıtlı haliyle Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Danimarka'da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Finansal Durumu Gösteren Resmi Evraklar

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan başvuru sahibinin 4 aylık maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşelenerek, imzalı hazırlanması gereklidir.

Danimarka Konsolosluğu'na bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Emekli ise; emekli maaşının banka dökümü ve Emeklilik Kartı yeterlidir.

Ayrıca, Danimarka Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Danimarka Konsolosluğu'na hitaben, Danimarka'dan ülkesine döneceğini taahhüt eden dilekçe

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatında bulunan kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketten; antetli kağıdına, yetkilisi tarafından yazılmış; çalışan kişinin görevi, çalıştığı süre, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kendisi tarafından finanse edildiği ve işine tekrar geri döneceğinin taahhüdünü içeren bir İzin Yazısı veya Görev Yazısı olmalıdır.

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatında başvuru sahibi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık, pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Danimarka Turistik vize başvurusunu yapacak kişi konferans/akademik gezi davetlisi ise; Danimarka'daki üniversite/akademik kurumdan yazılı davetiye ve Kabul Mektubu (kalacağı süre ve program hakkında bilgiyi içeren): AB kapsamında ise yetkili makamlardan (TÜBİTAK,AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşklığı, Danimarka Uluslar arası Eğitim Ajansı).

Danimarka Turistik Vize başvurusu yapan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir dilekçe yazmalı ve ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

Danimarka Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Faaliyet Belgesi - Danimarka Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; güncel tarihli alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Danimarka Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- Danimarka Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermesidir.

Kişi Şirket Sahibi ise yukarıdaki resmi evrakların yanısıra bu belgeleri; Ticaret Odası Tescil Nüshası ve Yetki Belgesini de hazırlaması gerekmektedir.

Kişinin Kurum/Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

Danimarka Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişinin; son 3 ayın SGK İşe Giriş Bildirgesi, ve SGK Hizmet Dökümü.

Danimarka Konsolosluğu'na Danimarka Turist Vize müracaatı yapan kişi Çiftçi ise;
Ayrıca, bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Danimarka Konsolosluğu'na Danimarka Turist Vize müracaatını yapan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı (öğrenim gördüğü bölüm ve dönemi belirtmeli)
Kişi 18 yaş altı (reşit değil) ise; anne ve babadan noter tasdikli Muvafakatname

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Danimarka Turistik Vize başvuru sahibinin Danimarka seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Otel rezervasyonu ve gidiş/dönüş uçak rezervasyonu (tüm ara seferleri gösteren) veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Danimarka seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Konsolosluğu, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce başvuru sahibini, konsolosluk vize görevlileri ile mülakata çağırabilir. Danimarka Konsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.