Danimarka Ticari Vize Hakkında

Danimarka Ticari Vize Hakkında

Danimarka ticari vize kısa süreli verilen bir Schengen vize türüdür. Danimarka'ya kısa süreli ticari ziyaret yapmak için Danimarka'ya giriş yapabilmek için ülkeye girişten önce vize alınması gereklidir. Danimarka, T.C. Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarını vize prosedürüne tabi tutmaktadır. Danimarka'ya ticari nedenlerle seyahat edecek Türk vatandaşlarının seyahatlerinden Danimarka Konsolosluğu'na başvuruda bulunarak vize almaları gereklidir. T.C. diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahipleri 90 güne kadar Danimarka vizesinden muaftır.

Danimarka ticari vize başvuru işlemleri Danimarka Konsolosluğu, Danimarka Büyükelçiliği, konsolosluk tarafından yetki verilmiş vize merkezleri veya seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Vize başvuru işlemlerinde birçok evrakın hazırlanması istenmektedir. Tüm belgelerin beyan edilmesi içinse Danimarka ticari vize başvuru formunun doldurulması önem arz etmektedir. Vize başvuru formu tüm evrakların özet bilgilerini ve talep edilen vize ile bilgileri kapsamaktadır. İngilizce doldurulması gereken formda doğum tarihinden, iletişim bilgilerine kadra kişisel bilgiler ile seyahatin amacı ve ülkede ne şekilde konaklama yapılacağına istinaden birçok bilginin paylaşılması gerekmektedir. Danimarka ticari vize başvuru formunda vize türü, kaç giriş hakkı istenildiğinin de belirtilmesi gereklidir. Yanlış, eksil ya da tutarlı olmayan bilgiler vizenin reddedilmesine sebep olabilmektedir. Danimarka ticari vize başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Bu onay ile paylaşılan bütün bilgilerin doğruluğu kabul edilmektedir.

Danimarka ticari vizesi başvuru işlemi için eğer şirket adına ziyaret gerçekleştiriliyoesa şirket sahibinden izin yazısının alınması gerekmektedir.

Şirket sahibinin yazacağı dilekçede Danimarka'ya ticari ziyarette bulunacak personelin şirketten izinli olduğu tarihleri belirtmesi ve o personelin Türkiye'deki işine devam edeceğinin altını çizmesi gerekmektedir. Dilekçenin kaşeli ve ıslak imzalı olması gereklidir.

Ticari vize başvurusu şirket sahibi olarak yapılacaksa şirketin antetli kağıdına Danimarka Konsolosluğu'na hitaben ziyaret tarihlerini ve gerekçesini belirtir bir dilekçe yazılması uygun olacaktır.

Danimarka Konsolosluğu, Danimarka'da kalmayı planlanan toplam gün sayısı kadar günlük en az 46 euro'ya karşılık gelecek bakiyenin bu euro karşılığı olarak TL' de olabilir, banka hesap cüzdanın da görülmesini talep etmektedir.

Danimarka ticari vizesinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Danimarka Konsolosluğu'nun ve Danimarka Büyükelçiliği'nin inisiyatifinde bulunmaktadır. Konsolosluk veya Büyükelçilik gerekli gördüğü durumda başvuru sahibini görüşmeye çağırabilmektedir.

Danimarka ticari vizesi için pasaportun seyahat sonrası en az 3 ay geçerliğinin bulunması ve 2 adet boş sayfasının olması gerekmektedir. Eğer pasaport beklenen şartları karşılamıyorsa Danirmarka Konsolosluğu başvurunun yeni bir pasaportla yapılmasını isteyebilmektedir.

Danimarka ticari vizesi için başvuru yapılıyorsa, başvuru dosyasında bulunması en önemli evraklardan biri de davet mektubur. Danimarka'da davet eden firmanın bilgilerinin söz konusu davetiye mektubunda bulunuyor olması gereklidir. Davetiyede Danimarkalı şirketin iletişim bilgileri, ziyaretin amacı, yakınlık derecesi, seyahat tarihleri, seyahat masraflarının karşılanması ve nerede kalınacağı bilgilerinin detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Danimarka Konsolosluğu ek evrak talebinde bulunabilir ya da başvuru sahibini mülakata çağırabilmektedir.

Danimarka ticari vize, evrakların eksiksiz ve tam olarak hazırlanması halinde ortalama olarak 7-10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat Danimarka Konsolosluğu'nun yoğun olması ve ek evrak talep etmesi halinde bu süreye uzayabilmektedir. Danimarka seyahat planında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için seyahat tarihinden en az 4 hafta önce başvurunun yapılması tavsiye edilmektedir.

Danimarka ticari vize ücreti belirli dönemlerde değişiklik göstermektedir. Danimarka Konsolosluğu vize ücretlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Vize başvurusunun herhangi bir nedenden ret olması durumunda vize ücreti iade edilmemektedir. Danimarka ticari vizesinin sonuçlanmasına karar veren tek yetkili makam Danimarka Konsolosluğu ve Danimarka Büyükelçiliği'dir.

Danimarka Konsolosluğu ve Danimarka Ticari Vize Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport

Danimarka Ticari Vize başvurusunda bulunulacak pasaportların kabul edilme şartları; Danimarka seyahati için planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olması; 10 yıldan eski tarihli ve deforme-yırtık olmaması zorunludur. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfaya sahip olmayan ve ekli sayfalı olanlar kabul edilmeyecektir. Kızlık soyadı ile çıkartılmış pasaportlar, kişi evlendikten sonra geçerliliğini kaybetmektedir. Danimarka Konsolosluğu müracaatta, pasaportun aranılan koşullardan birine sahip olmaması halinde başvurunun yeni pasaportla yeniden yapılmasını talep edecektir.

Pasaportun, A4 boyutlu renkli fotokopisi (işlem gören sayfaların hepsinin) eğer var ise; eski pasaportlarında fotokopileri ile birlikte başvuru dosyasında sunulması gerekliliğini hatırlatır.

Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu

Danimarka Schengen Ticari Vize başvurusu için doldurulmuş vize başvuru formu; başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve dikkatli bir şekilde, İngilizce olarak yanıtlanmalıdır. Kişinin Danimarka ticari vize başvurusu için ibraz edilen evraklarda beyan edilen bilgilerle, formda yer alan bilgilerin birbirini desteklemesi çok önemlidir. Formun son sayfasıında yer alan imza bölümlerinde, başvuru sahibinin ıslak imzası yer almalıdır

Biometrik Fotoğraf

Danimarka Ticari Vize işleminde istenilen fotoğrafın ICAO standartları; 2 adet, çerçevesiz, yüzü tam olarak gösteren, renkli bir fotoğraf olmalıdır. Arka fonu beyaz, güncel tarihli ve 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde kabul edilmektedir. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, boynuna kadar net bir şekilde görünmeli; saçın üst ucundan çeneye kadar olan kısım 3 ila 3,5 cm arasında konumlanmasına dikkat edilmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve T.C. Nüfus Cüzdanı

Danimarka schengen ticari vize işleminde bulunan başvuru sahibinin T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden son 1 ay içerisinde alınmış; aile bireylerinin ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerinin kayıtlı haliyle Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulmalıdır. Ayrıca, Nüfus Cüzdanı'nın önlü-arkalı fotokopisi.

Danimarka Vize Talep Dilekçesi

Danimarka Ticari Vize için başvuru sahibinin seyahat amacını belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Danimarka Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Danimarka Konsolosluğu'na hitaben, antetli kağıda, Şirket/Kurum yetkilisi tarafından antetli kağıda; - seyahatin sebebi, seyahat tarihleri, görevi, ne kadar süredir çalıştığı, seyahatin masraflarının karşılanması, seyahat süresi izinli olduğu ve seyahat bitimi işe geri döneceği taahhüdünü içeren İşveren Mektubu veya İzin Onayı olmalıdır. İmza ve kaşeli olmalıdır.

Danimarka Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Danimarka Ticari vize başvurusunu yapacak kişi konferans/akademik gezi davetlisi ise; Danimarka'daki üniversite/akademik kurumdan yazılı davetiye ve Kabul Mektubu (kalacağı süre ve program hakkında bilgiyi içeren): AB kapsamında ise yetkili makamlardan (TÜBİTAK,AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşklığı, Danimarka Uluslar arası Eğitim Ajansı).

Danimarka Ticari Vize Davetiyesi

Danimarka Ticari Vize başvurusu için başvuru sahibini davet eden Danimarkalı firma tarafından, davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, ziyaret amacı, yakınlık derecesi, seyahat tarihleri, seyahat masrafları ve nerede kalacağı gibi bilgileri içeren bir Davetiye hazırlanmalıdır. Davetiye firmanın kayıt numarasını, davet eden kişinin kimlik no.'su, kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve imzasını içermelidir. Davet eden kişinin oturum kartı fotokopisi veya vatandaşı ise pasaport fotokopisi davetiyeye eklenmelidir. Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Danimarkalı firma ile Türk firma arasındaki ticari faaliyeti gösteren belgeler de davetiyeye eklenmelidir. (Fatura, sözleşme vs.)

Danimarka iş ziyareti sebebi bir ticari organizasyon veya fuara katılım ise; giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini içeren katılım dokümanları Davetiye ile birlikte ibraz edilmelidir.

Finansal Durumu Gösteren Resmi Evraklar

Danimarka Ticari Vize başvurusu için başvuru sahibinin 3 aylık maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşelenerek, imzalı hazırlanması gereklidir.

Danimarka Konsolosluğu, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; Danimarka Ticari Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Not 1: Danimarka Konsolosluğu, bu miktarın asgarisi için; Danimarka'da kalmayı planladığı toplam gün sayısı kadar günlük en az 46 EURO'ya denk gelecek bakiyenin Banka Hesap Cüzdanı'nda (Dökümü) görülmesini talep etmektedir.

Not 2: Davet eden kişi başvuru sahibine kalacağı yerin yanı sıra finansal desteği de garanti ediyorsa,bu tutar talep edilmeyecektir.

Ayrıca, Danimarka Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Mesleki/İş Durumunu Beyan Eden Belgeler

Danimarka Ticari Vize müracaatı için başvuru sahibinin çalıştığı Kurum/Şirketle ilişiğini ibraz eden belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi aslı-fotokopisi, SGK Hizmet Dökümü ve Faaliyet Belgesi aslı-fotokopisi.

Danimarka Ticari Vize başvurusu yapan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi.

Danimarka Ticari Vize başvurusu yapan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Danimarka Ticari Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu veya sahip olduğu şirkete ait kurumsal kimliğini tanımlayan resmi belgeler:

Şirketin Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kaydı - son 3 yıl içerisinde alınmış olmalı.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri .

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Danimarka Ticari Vize için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

Danimarka Ticari Vize başvurusu yapan kişi Kişi Şirket Sahibi ise yukarıdaki resmi evrakların yanısıra bu belgeleri; Ticaret Odası Tescil Nüshası ve Yetki Belgesini de hazırlaması gerekmektedir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Danimarka Ticari Vize başvuru sahibinin Danimarka seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir.

Otel rezervasyonu, konaklama ve/veya konaklamanın sponsor tarafından karşılanacağına dair kanıt. Başvuru sahibi otelde kalacaksa; isme hazırlanmış otel rezervasyon belgeleri.

Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu (tüm bağlantı uçuşlarını gösteren) ya da diğer ulaşım araçları

Ve ya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Ticari Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Danimarka seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Danimarka'da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Konsolosluğu, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce başvuru sahibini, konsolosluk vize görevlileri ile mülakata çağırabilir. Danimarka Konsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.