Danimarka Aile Ziyareti Vizesi Hakkında

Danimarka Aile Ziyareti Vizesi Hakkında

Danimarka Konsolosluğu ve Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Pasaport

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunacak kişilerin pasaportlarının kabul edilme şartları; Danimarka seyahati için planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olması; 10 yıldan eski tarihli ve deforme-yırtık olmaması zorunludur. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfaya sahip olmayan ve ekli sayfalı olanlar kabul edilmeyecektir. Kızlık soyadı ile çıkartılmış pasaportlar, kişi evlendikten sonra geçerliliğini kaybetmektedir.

Danimarka Konsolosluğu müracaatta, pasaportun aranılan koşullardan birine sahip olmaması halinde başvurunun yeni pasaportla yeniden yapılmasını talep edecektir.

Pasaportun, A4 boyutlu renkli fotokopisi (işlem gören sayfaların hepsinin) eğer var ise; eski pasaportlarında fotokopileri ile birlikte başvuru dosyasında sunulması gerekliliğini hatırlatır.

Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen vize müracaatı için doldurulması gereken vize başvuru formu; başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru olarak İngilizce doldurulmalıdır. Kişinin Danimarka aile/arkadaş ziyareti vize başvurusu için ibraz edilen evraklarda beyan edilen bilgileri destekleyici şekilde formun yanıtlanması önemli bir mevzudur. Formda, başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır.

Biyometrik Fotoğraf

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işleminde kullanılan fotoğrafın standartları; 2 adet renkli, arka fonu beyaz, güncel tarihli, 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde olması mecburidir. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, boynuna kadar net bir şekilde görünmelidir. Saçın üst ucundan çeneye kadar olan kısım 3 ila 3,5 cm arasında yer almalıdır.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibine Danimarka'dan gelen Davetiye; (mail yada fax) davet eden kişinin kişisel ve iletişim bilgileri, davet ettiği kişi ile yakınlık derecesi, davet edilen kişi hakkında bilgi, seyahat tarihleri, ziyaretin amacı, konaklama bilgisini-açık adresi, seyahat- konaklama giderlerinin karşılanacağına dair bilgiler belirtilmelidir.

Davetiye gönderen kişinin Pasaport fotokopisi veya Oturum İzni fotokopisi.

Not: Başvuru sahibi nişanlısını, kız arkadaşını veya erkek arkadaşını ziyaret ediyorsa; fotoğraf eklenmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibi ile davet eden kişi arasında aile bağlarının bulunduğuna dair belge; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

NOT: Kişi aile ziyaretine değil arkadaş ziyaretine gidiyor ise bu belgeye gerek yoktur.

Finansal Durumu Gösteren Resmi Evraklar

Danimarka Konsolosluğu, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Not: Danimarka Konsolosluğu, bu miktarın asgarisi için; Danimarka'da kalmayı planladığı toplam gün sayısı kadar günlük en az 46 EURO'ya denk gelecek bakiyenin Banka Hesap Cüzdanı'nda (Dökümü) görülmesini talep etmektedir.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunan çalışan kişinin 3 aylık maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşelenerek, imzalı hazırlanması gereklidir.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık banka dökümü ve Emeklilik Kartı yeterlidir.

Ayrıca, Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onayı veya İşveren Mektubu - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Çalıştığı şirketin Faaliyet Belgesi, yazıya eklenmelidir.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli, İngilizce olarak Öğrenci Belgesi. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durum da Taahhütname'ye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; tek başına seyahat ediyorsa; noter tasdikli İzin Belgesi (Muvaffakatname). Sadece bir ebeveynle seyahat ediyorsa; diğer ebeveynin noterden onaylı Muvaffakatnamesi (bu durum eğer ebeveyn tek ebeveynse veya çocuğun velayeti varsa geçerli değildir ).

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir dilekçe yazmalı ve ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret Odası Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi - Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 6 ay içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi - Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvuru sahibinin Danimarka seyahat tarihlerini içeren; ulaşıma ait rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Bütün bağlantı uçuşlarını da gösteren uçak bileti rezervasyonu veya diğer ulaşım bilgilerini kanıtlayıcı belgeler.

Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka aile/arkadaş ziyareti vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Danimarka seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin adına sigorta poliçesi; acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış, Danimarka seyahat tarihlerini içeren, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal bir seyahat sağlık sigortası olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Konsolosluğu, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce başvuru sahibini, konsolosluk vize görevlileri ile mülakata çağırabilir. Danimarka Konsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.