Danimarka Vize Reddi

Danimarka Vize Reddi

Danimarka vizesi için başvuru yapan kişiler başvurularının kabul edilmesi için Danimarka konsolosluğu tarafından talep edilen şartları yerine getirmelidir. Danimarka vizesi başvurularında Danimarka konsolosluğu ve Danimarka Büyükelçiliği tarafından talep edilen şartları taşımayan kişilerin Danimarka vizesi talepleri ret ile sonuçlanabilmektedir.

Danimarka vizesi başvurularında seyahat amacını kanıtlayıcı belgeler sunulmaması, sahte ya da eksik evrak ibraz edilmesi, Danimarka vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkenin kamu düzeni açısından tehlike oluşturması ya da Danimarka seyahatinin bitiminde kişinin ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler sunulmaması durumlarında Danimarka vizesi başvurusunda bulunan kişilerin Danimarka vizesi talebi reddedilebilmektedir.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı Danimarka Vize reddi

Danimarka vizesi başvurusunda bulunan kişiler Danimarka konsolosluğu tarafından ibraz edilen belgeleri güncel ve orijinal olarak ibraz etmelidir. Danimarka konsolosluğu vize başvurusunda sunulan evrakların güncel olmaması, sahte olması ya da tam olmaması gibi durumlarda başvuru sahibinin Danimarka vizesi talebi Danimarka vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Danimarka vizesi reddi

Danimarka Konsolosluğu'na Danimarka vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. Danimarka vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin Danimarka vizesi başvuruları Danimarka vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Örneğin; kişi Danimarka'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Danimarka'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.

Kamu Güvenliği nedeniyle Danimarka Vizesinin reddedilmesi

Danimarka Vizesi için başvuru yapan kişilerin Schengen yasaları çerçevesinde, Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin ya da birkaçının kamu düzeni ve kamu güvenliği konularında tehlike oluşturuyorsa, söz konusu kişilerin Danimarka vizesi talebi Danimarka vize reddi ile neticelenebilmektedir.

Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı Danimarka vizesi reddi

Danimarka vizesi talebinde bulunan kişilerin, Danimarka seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler ibraz etmesi gerekir. Danimarka konsolosluğuna seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamayan kişilerin Danimarka vizesi başvuruları Danimarka Konsolosluğu tarafından ret ile yanıtlanabilmektedir.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı Danimarka vize reddi

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin Danimarka vize başvurusu ret ile sonuçlanabilmektedir.

Sağlık sigortası sebebiyle Danimarka Vizesinin reddedilmesi

Danimarka'ya seyahat etmek isteyen kişiler Danimarka vizesi başvurusunda Danimarka seyahatlerinin süresini kapsayan, geçerli seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. Danimarka vizesi başvurusunda, Danimarka konsolosluğunun talep ettiği standartlarda seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmeyen kişilerin başvuruları Danimarka vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Ekonomik şartlardan kaynaklı Danimarka vize reddi

Danimarka vizesi için başvuru yapan kişiler seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini kanıtlayan belgeler ibraz etmelidir. Danimarka vizesi başvurusunda bulunan kişilerin seyahat için yeterli ekonomik imkana sahip değil ise ya da sahip oldukları ekonomik olanaklara yasal yollarla kavuşması mümkün değilse bu kişilerin Danimarka vize başvuruları reddedilmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı Danimarka vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Danimarka Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 gün konaklamış ise, kişi Danimarka vize reddi ile karşılaşabilmektedir.

Danimarka Vize reddine itiraz

Danimarka vize başvurusu reddedilen kişilerin ret kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Danimarka vize başvurusuna ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Danimarka Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.