Danimarka Oturum İzni

Danimarka Oturum İzni

Danimarka'da yakın akrabalarınız veya eşiniz var ise aile birleşimi sebebiyle oturma iznine başvuru yapabilirsiniz. Belirli şartların yerine getirilmesi durumunda aile birleşini oturum izninden faydalanılabilmektedir. Bu kişiler; eşler, kayıtlı partnerler, birlikte yaşayan partnerler ve 15 yaşın altındaki çocuklardır.

20 Mayıs 2012 tarihinden itibaren oturum kartlarının dijital fotoğraf, parmak izi ve dijital imza içermesi gerekmektedir. Bu şekilde oturum kartlarının kötü yönde kullanılması ve taklit edilmesine karşı güvenliği daha da artırılmıştır.

Oturum ya da çalışma izni başvuru işlemleri için biyometrik veri bilgilerinin kaydettirilmesi için vize başvuru merkezlerine gelindiğinde parmak izlerinin net ve doğru bir şekilde alınabilmesi için parmak uçlarında herhangi bir boyanın bulunmaması gereklidrir. Oturum kartı başvurusunda bulunan kişiler, vize başvuru merkezlerinde şahsen bulunmak zorundadır. 6 yaşından küçük olan çocuklar da vize başvuru merkezlerine gelmelidir. Fakat parmak izi ve dijital imzaları gerekli değildir.
Başvuru sahipleri tüm orijinal evraklarının tekli olarak renkli fotokopilerini de geterirmelidir. Bunlar; destekleyici belgeler ve pasaport sayfalarıdır. Tüm belgeler A4 formatında olmalıdır.

Danimarka Aile Birleşimi için Temel Evraklar

 1. Vize başvuru formu. Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
 2. Fotoğraf. 35 x 45 mm. ölçülerinde 6 aydan eski olmamak şartıyla 2 adet fotoğraf
 3. Pasaport. En az 2 boş sayfası olan geçerli birPasaportun bütün sayfalarının A4 kağıdına renkli fotokopileri. Varsa, eski pasaportların fotokopileri.
 4. Nüfus Kayıt Örneği. Son 1 ay içinde alınmış güncel nüfus kayıt örneğinin aslı ve yeminli tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 5. Evlilik Cüzdanının renkli fotokopisi ve yeminli tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 6. Çocuklar için ek dökümanlar: Eğer ebeveynler boşanmış ise, boşanma kararı ile birlikte çocukla beraber seyahat etmeyecek olan ebeveyn tarafından verilen Noter Onaylı Muvafakatname ve bu belgelerin yeminli tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri.

Eş için;

 1. Vize başvuru formu. Tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru formu.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 5 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş bütün sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri.
 4. Evlilik Cüzdanının Aslı ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet renkli fotokopisi ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 5. Vukuatli Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri. Nüfus kayıt örneği anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
 6. Başvuranın normal şartlarda 9 ay içinde A2 seviyesinde bir Danimarka sınavını geçmesi gerektiği yeni bir şarttır . Başvuran ayrıca 6 ay içinde A1 seviyesinde Danimarka sınavını da geçmelidir.

Çocuklar için;

 1. Vize başvuru formu. 1 adet doldurulmuş renkli başvuru formu.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (3.5cm x 4.5cm) 5 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 Yil içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi , varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri.
 4. Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri . Nüfus kayıt örneği anne ,baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
 5. Boşanmış ebeveynlerin çocukları için, boşanma kararın aslı, İngilizce çevirisi ve Türkiye'de kalan ebeveyn için Noter Onaylı Muvafakatname'nin aslı ve İngilizce çevirisi.
 6. Ebeveynler evli ise çocukları için ve Türkiye'de kalan ebeveyn tarafından verilen Noter Onaylı Muvafakatnamenin aslı ve İngilizce çevirisi .
 7. Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa başvuruya anne ya da babasıyla gelmelidir.

Danimarka aile birleşimi vize ücreti güncel döviz kuruna göre hesaplanmaktadır, dolayısıyla değişkenlik göstermektedir. Vize ücreti başvuru sayısına göre değişmektedir. Vize başvurusunun reddedilmesi halinde ücret iade edilmemektedir. Tüm ücretler vize başvuru merkezlerine nakit olarak yapılmaktadır.

Danimarka Çalışma Vizesi

Yabancı uyruklu vatandaşlar Danimarka'da yaşama ve çalışma özgürlüğüne sahiptir. Fakat bunun için oturum ve çalışma izni gereklidir. Danimarka ülkesinde yaşamak ve çalışmakla ilgili özel şartlar, her şeyden önce kişinin uyruğuna ve niteliklerine bağlıdır. Çalışma vizesi başvuru formunun renkli çıktısı, Danimarka'da başvuru sahibine referans olacak kişi tarafından doldurulucak bölümlerin tamamlanmasından sonra referansın sağlanması gereken formda belirtilen belgelerle beraber ve referansın ilgili formu başvuru sahibine gönderilmesi gerekmektedir.

Danimarka Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu. Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 5 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 Yil içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi , varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
 4. Son 1 ay içinde Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri. Nufus kayıt örneği anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
 5. Eğitim durumunu gösteren belgenin asıl nüshası, renkli fotokopisi ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 6. Dil kursuna katılmış olan başvuru sahipleri için; dil kursunda alınan sertifika aslı, renkli fotokopisi ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 7. İş sözleşmesi. 1 aydan eski olmayan ve çalışma koşullarını, maaşı, çalışma saatlerini ve yapılacak görevleri içeren detaylı iş sözleşmesi.
 8. Göçmenlik Ofisine yapılmış olan ödeme belgesi.

Danimarka Öğrenci Vizesi

Bir öğrencinin Danimarka'da yaşamını devam ettirebilmesi için aylık olarak 5 941 DKK'ya karşılık gelecek maddi desteğini şu şekilde sunması gereklidir; Öğrenci hibesi, Öğrenci kredisi.

Öğrencinin erişebileceği banka hesabı, banka hesabı öğrenci üzerine olmalıdır. Göçmenlik Ofisi sadece uluslararası bankaların banka dökümlerini kabul etmektedir. Örneğin; başvuru sahibi aylık 500 euro (3730 DKK) öğrenci hibesi almaktadır. Geri kalan 2211 DKK'yı uluslararası bir bankada öğrenci adına açılmış bir hesapla sunmalıdır. Yabancı uyruklu kişiler Danimarka'da eğitim görmek için oturum izni almalıdır. Bir oturma izninin verileceği 3 ana kategori bulunmaktadır: Yüksek eğitim programları, Temel ve gençlik eğitim programları ve liseler

Danimarka Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu.1 adet Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 3 adet, 6 aydan eski olmayan renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü-çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış en az 2 boş sayfası olan geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
 4. Nüfus Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ve onaylı İngilizce çevirisi. Nufus kayıt örneği anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
 5. Eğitim durumunu gösteren belgenin aslı ve Yeminli Tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 6. Danimarka'da eğitim kurumundan düzenlenen kabul mektubunun aslı ya da renkli çıktısı.
 7. Danimarka'da konaklama ve yaşam masrafları için yeterli mali kaynak kanıtı - örn. banka hesabı, hibe mektubunun aslı (aylık 5941 DKK'ya denk gelecek şekilde maddi destek sunulmalıdır) (Öğrenci Belgesi aslı ve onaylı İngilizce çevirisi.
 8. Göçmenlik Ofisine yapılmış olan ödeme belgesi.
 9. Türkçe Belgeler, yeminli çevirmen tarafından İngilizce'ye tercüme edilmelidir.

Konsolosluk ek belgeler isteme hakkına sahiptir.

Danimarka Au-Pair Vizesi

Danimarka'da bir ailenin yanında au pair olarak çalışmak için oturuma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Danimarka Au-Pair Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu. Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 6 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü-çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
 4. Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri.
 5. Eğitim Durumunu gösteren belgenin aslı ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 6. Dil kursuna katılmış olan başvuru sahipleri için: Dil kursunda alınan sertifika aslı ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
 7. Başvuru sahibi en az bir yabancı dil konuşmak zorundadır (Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce ya da Almanca).

Din Adamları için Oturum İzni Vize Başvurusu

Birçok yabancı vatandaş Danimarka'da yaşama ve çalışma özgürlüğüne sahiptir. Ancak bazıları için oturma ve çalışma izni gerekmektedir. Danimarka'da yaşama ve çalışmayla ilgili olarak özel gereklilikler, her şeyden önce, kişinin uyruğuna ve niteliklerine bağlıdır.

Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu. Eksik olarak doldurulmuş başvuru formunun aslı veya renkli çıktısı.
 2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 6 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
 4. Dışişleri Bakanlığından mektup (aslı ve fotokopisi)
 5. Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve Yeminli Tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri (her biri için bir adet asıl ve bir adet fotokopisi gereklidir)
 6. Evlilik Cüzdanının aslı, renkli fotokopisi ve onaylı İngilizce çevirisi.
 7. Üniversite diplomasının aslı, renkli fotokopisi ve İngilizce çevirisi.

Din Adamları,Eşleri ve Çocukları için Vize Başvuru Evrakları

 1. Vize başvuru formu. Başvuru formunun aslı veya renkli çıktısı.
 2. Eş için fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (3.5 cm x 4.5 cm) 6 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
 3. Çocuklar için; her bir çocuk için 6 pasaport boyutlu fotoğraf.
 4. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah- beyaz fotokopileri
 5. Dışişleri Bakanlığından mektup (aslı ve fotokopisi)
 6. Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri.
 7. Evlilik cüzdanının aslı, fotokopisi ve onaylı İngilizce tercümesi
 8. Dil becerilerini gösteren belgeler