Duyurular
»Danimarka Büyükelçiliği ve Danimarka Konsoloslukları 28 Mayıs Pazartesi günü çalışmayacaktır.
»  MALULİYET /ERKEN EMEKLİLİK AYLIĞI (FØRTİDSPENSİON) İLE İLGİLİ YASA TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU GENEL BİLGİLER Danimarka Hükümeti tarafından hazırlanan ve kamuoyunda görüşülmeye başlanan “Maluliyet/Erken Emekli Aylığı ve Esnek İşler Reformu”nun (Reform af Førtidspension og Fleksjob) Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulması öngörülmektedir. Bu konuda hazırlanan ve 1 Kasım 2012 tarihinde Parlamentoya sunulan “Aktif İstihdam Yasası’nı, Aktif Sosyal Politika Yasası’nı, Sosyal Aylıklar Yasası’nı ve Diğer Çeşitli Yasaları Değiştiren Yasa Tasarısı” (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love) üzerinde görüşmeler başlamış bulunmaktadır. Başta Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (Socialdemokratiet), Sosyalist Halkçı Parti (Socialistisk Folkeparti) ve Sosyal-Liberal Parti (Radikale Venstre) olmak üzere Liberal Parti (Venstre) Liberal İttifak (Liberal Alliance) Muhafazakar Halk Partisi’nin de (Det Konservative Folkeparti ) üzerinde mutabakat sağladığı yasa tasarısı kapsamında özellikle 40 yaşın altında olup malulen/erken emekli olmuş ancak yapılan sağlık değerlendirmeleri sonucu esnek işlerde çalışabilme olanağı olan kimselerin yeniden işgücü piyasasına çağrılarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren uygulanacak “Esnek İşler Rejimine” tabi olmaları istenmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen koşulları taşıyan kimselerin sağlık ve rehabilitasyon durumlarının belediyelerce oluşturulacak ekiplerce değerlendirilmesi sonrası bu kimselerin 5 yıl süre ile esnek işlerde çalışmaları planlanmakta, daha sonra yapılacak değerlendirmelerle bu işlerde çalışmaya devam edip etmeyeceklerinin kararlaştırılması öngörülmektedir. “Geçici Esnek Çalışma” olarak adlandırılan bu rejimde ilgili kimselere her 5 yılda bir yine esnek nitelikte bir başka iş değiştirme imkanı verilmekte, bu husus da yine tamamen belediyelerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Malulen/erken emekli olup 40 yaşın üstünde olan kimselerden ilk kez geçici esnek işlerde çalışanlara belediyelerce yapılacak değerlendirmeler sonrası bu işlerde sürekli nitelikte çalışabilme imkanı getirilmektedir. Gerek 40 yaşın altında gerekse 40 yaşın üstünde olup malulen/erken emekli olan kimselerin işgücü piyasasında kalarak esnek işlerde çalışmaya devam etmeleri halinde almakta oldukları aylıkların yanı sıra ek ücret almaları imkanı getirilmekte, vergiye tabi gelir tavanı sınırları yükseltilerek çalışmaları bir şekilde teşvik edilmektedir. Mevcut sistemde uygulanan “Bağış Modeli” olarak adlandırılan daha önce yüksek ücretle çalışmış kimselere işsizlik ödeneği ya da sosyal yardım almaları halinde belediyelerce daha yüksek oranda ve daha kapsamlı ek yardım verilmesini öngören uygulamaya son verilmekte, bunun tam tersi yapılarak çalışırken düşük ücretle ya da esnek işlerde çalışmış olan kimselere işsizlik ödeneği ya da sosyal yardım almaları halinde belediyelerce yapılan ek yardım ve desteklerin yüksek düzeyde yapılması öngörülmektedir. Sözkonusu reform ile mümkün olduğunca çok kimseyi işgücü piyasasında tercihen de düzenli bir işte çalışır nitelikte tutmak istenmekte, maluliyet/erken emeklilik ve esnek işler rejiminin yeniden düzenlemesi öngörülmektedir. Hazırlanan yasa tasarısı ile malulen/erken emekli olup işgücü piyasasından uzaklaşmış kimselerin yeniden iş hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak, başlatılacak uyum/mesleki eğitim programları ile istihdam sorunları, sosyal nedenler ve sağlık sorunları nedeniyle işgücü piyasasından çekilenlerin iş bulma merkezleri, sosyal hizmetler ve sağlık birimlerinin koordinasyonu içerisinde “iş denemesi”ne tabi tutulmaları, özellikle 40 yaşın altında olan kimselerden özel durumları (istihdam sorunları, sosyal nedenler ve ciddi sağlık sorunları) olanlar hariç malulen/erken emekliliğe ayrılmaların zorlaştırılması, 18-39 yaş arası özel durumu olmayan ancak malulen/erken emekliye ayrılmış bulunanların bireysel faaliyet planları yapmak suretiyle işgücü piyasasında kalmaları öngörülmekte, 40 yaş ve üzeri olanlar da dahil belediyelerce oluşturulacak rehabilitasyon birimlerince hazırlanacak rehabilitasyon programları kapsamında yeniden değerlendirilmeleri, sağlık kontrolleri sonrası esnek işlere sevk edilmeleri istenmektedir. MALULİYET /ERKEN EMEKLİLİK AYLIĞI (FØRTİDSPENSİON) ALIP 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN SONRA SÜREKLİ İKAMET AMACIYLA TÜRKİYE’YE GİDECEK VATANDAŞLARIMIZIN AYLIKLARINDA KESİNTİ YAPILMASI Sözkonusu yasa tasarısında yer alan ve vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme ise yürürlükteki Sosyal Aylıklar Yasası’nın 3. maddesi 5. fıkrası gereğince 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yapılan özel değerlendirme sonrası tek tip maluliyet /erken emeklilik aylığı (førtidspension) bağlanan kimselerin ikamet etmek üzere Danimarka dışına gitmeleri halinde belli indirimler sonrası aylıklarından ciddi bir kesinti olmaksızın almaları mümkün iken 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yukarıda ayrıntıları belirtilen yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa Birliği (EU), Avrupa Ekonomik Alanı (EØS) ülkeleri ile İsviçre dışındaki ülkelere sürekli ikamet amacıyla gitmeleri durumunda temel miktarın dışında ciddi miktarda kesinti yapılması öngörülmektedir. Sözkonusu aylık alan kimseler için 31 Aralık 2012 tarihine kadar eski kurallar geçerli iken 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sürekli ikamet amacıyla yukarıda belirtilen ülkelerin (Avrupa Birliği (EU), Avrupa Ekonomik Alanı (EØS) ülkeleri ile İsviçre) dışındaki ülkelere -ki bunların arasında Türkiye de bulunmaktadır- gidenlerden yalnız yaşayanlar için yıllık 57.000 DKK’luk, evli ya da birlikte yaşayanlar için ise yıllık 49.000 DKK’luk kesinti uygulanacaktır. Ancak 1 Ocak 2013 tarihinden önce sürekli ikamet amacıyla Danimarka’dan ayrılan vatandaşlarımız daha önce aldıkları maluliyet /erken emeklilik aylığı (førtidspension) miktarı ne kadar ise herhangi bir kesintiye maruz kalmaksızın almaya devam edeceklerdir. Bilgilerinize saygıyla duyurulur. MALULİYET /ERKEN EMEKLİLİK AYLIĞI (FØRTİDSPENSİON) İLE İLGİLİ YASA TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTUGENEL BİLGİLERDanimarka Hükümeti tarafından hazırlanan ve kamuoyunda görüşülmeye başlanan“Maluliyet/Erken Emekli Aylığı ve Esnek İşler Reformu”nun (Reform af Førtidspension og Fleksjob) Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulması öngörülmektedir. Bu konuda hazırlanan ve 1 Kasım 2012 tarihinde Parlamentoya sunulan “Aktif İstihdam Yasası’nı, Aktif Sosyal Politika Yasası’nı, Sosyal Aylıklar Yasası’nı ve Diğer Çeşitli Yasaları Değiştiren Yasa Tasarısı” (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love) üzerinde görüşmeler başlamış bulunmaktadır.Başta Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (Socialdemokratiet), Sosyalist Halkçı Parti (Socialistisk Folkeparti) ve Sosyal-Liberal Parti (Radikale Venstre) olmak üzere Liberal Parti (Venstre) Liberal İttifak (Liberal Alliance) Muhafazakar Halk Partisi’nin de (Det Konservative Folkeparti ) üzerinde mutabakat sağladığı yasa tasarısı kapsamında özellikle 40 yaşın altında olup malulen/erken emekli olmuş ancak yapılan sağlık değerlendirmeleri sonucu esnek işlerde çalışabilme olanağı olan kimselerin yeniden işgücü piyasasına çağrılarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren uygulanacak “Esnek İşler Rejimine” tabi olmaları istenmektedir. Bunagöre yukarıda belirtilen koşulları taşıyan kimselerin sağlık ve rehabilitasyon durumlarının belediyelerce oluşturulacak ekiplerce değerlendirilmesi sonrası bu kimselerin 5 yıl süre ile esnek işlerde çalışmaları planlanmakta, daha sonra yapılacak değerlendirmelerle bu işlerde çalışmaya devam edip etmeyeceklerinin kararlaştırılması öngörülmektedir. “Geçici Esnek Çalışma” olarak adlandırılan bu rejimde ilgili kimselere her 5 yılda bir yine esnek nitelikte bir başka iş değiştirme imkanı verilmekte, bu husus da yine tamamen belediyelerin inisiyatifine bırakılmaktadır.Malulen/erken emekli olup 40 yaşın üstünde olan kimselerden ilk kez geçici esnek işlerde çalışanlara belediyelerce yapılacak değerlendirmeler sonrası bu işlerde sürekli nitelikte çalışabilme imkanı getirilmektedir.Gerek 40 yaşın altında gerekse 40 yaşın üstünde olup malulen/erken emekli olan kimselerin işgücü piyasasında kalarak esnek işlerde çalışmaya devam etmeleri halinde almakta oldukları aylıkların yanı sıra ek ücret almaları imkanı getirilmekte, vergiye tabi gelir tavanı sınırları yükseltilerek çalışmaları bir şekilde teşvik edilmektedir.Mevcut sistemde uygulanan “Bağış Modeli” olarak adlandırılan daha önce yüksek ücretle çalışmış kimselere işsizlik ödeneği ya da sosyal yardım almaları halinde belediyelerce daha yüksek oranda ve daha kapsamlı ek yardım verilmesini öngören uygulamaya son verilmekte, bunun tam tersi yapılarak çalışırken düşük ücretle ya da esnek işlerde çalışmış olan kimselere işsizlik ödeneği ya da sosyal yardım almaları halinde belediyelerce yapılan ek yardım ve desteklerin yüksek düzeyde yapılması öngörülmektedir.Sözkonusu reform ile mümkün olduğunca çok kimseyi işgücü piyasasında tercihen de düzenli bir işte çalışır nitelikte tutmak istenmekte, maluliyet/erken emeklilik ve esnek işler rejiminin yeniden düzenlemesi öngörülmektedir.Hazırlanan yasa tasarısı ile malulen/erken emekli olup işgücü piyasasından uzaklaşmış kimselerin yeniden iş hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak, başlatılacak uyum/mesleki eğitim programları ile istihdam sorunları, sosyal nedenler ve sağlık sorunları nedeniyle işgücü piyasasından çekilenlerin iş bulma merkezleri, sosyal hizmetler ve sağlık birimlerinin koordinasyonu içerisinde “iş denemesi”ne tabi tutulmaları, özellikle 40 yaşın altında olan kimselerden özel durumları (istihdam sorunları, sosyal nedenler ve ciddi sağlık sorunları)olanlar hariç malulen/erken emekliliğe ayrılmaların zorlaştırılması, 18-39 yaş arası özel durumu olmayan ancak malulen/erken emekliye ayrılmış bulunanların bireysel faaliyet planları yapmak suretiyle işgücü piyasasında kalmaları öngörülmekte, 40 yaş ve üzeri olanlar da dahil belediyelerce oluşturulacak rehabilitasyon birimlerince hazırlanacak rehabilitasyon programları kapsamında yeniden değerlendirilmeleri, sağlık kontrolleri sonrası esnek işlere sevk edilmeleri istenmektedir.MALULİYET /ERKEN EMEKLİLİK AYLIĞI (FØRTİDSPENSİON) ALIP 1 OCAK2013 TARİHİNDEN SONRA SÜREKLİ İKAMET AMACIYLA TÜRKİYE’YEGİDECEK VATANDAŞLARIMIZIN AYLIKLARINDA KESİNTİ YAPILMASISözkonusu yasa tasarısında yer alan ve vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme ise yürürlükteki Sosyal Aylıklar Yasası’nın 3. maddesi 5. fıkrası gereğince 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yapılan özel değerlendirme sonrası tek tip maluliyet /erken emeklilik aylığı (førtidspension) bağlanan kimselerin ikamet etmek üzere Danimarka dışına gitmeleri halinde belli indirimler sonrası aylıklarından ciddi bir kesinti olmaksızın almaları mümkün iken 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yukarıda ayrıntıları belirtilen yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa Birliği (EU), Avrupa Ekonomik Alanı (EØS) ülkeleri ile İsviçre dışındaki ülkelere sürekli ikamet amacıyla gitmeleri durumunda temel miktarın dışında ciddi miktardakesinti yapılması öngörülmektedir.Sözkonusu aylık alan kimseler için 31 Aralık 2012 tarihine kadar eski kurallar geçerli iken 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sürekli ikamet amacıyla yukarıda belirtilen ülkelerin (Avrupa Birliği (EU), Avrupa Ekonomik Alanı (EØS) ülkeleri ile İsviçre) dışındaki ülkelere -ki bunların arasında Türkiye de bulunmaktadır- gidenlerden yalnız yaşayanlar için yıllık 57.000 DKK’luk, evli ya da birlikte yaşayanlar için ise yıllık 49.000 DKK’luk kesinti uygulanacaktır.Ancak 1 Ocak 2013 tarihinden önce sürekli ikamet amacıyla Danimarka’dan ayrılanvatandaşlarımız daha önce aldıkları maluliyet /erken emeklilik aylığı (førtidspension) miktarı ne kadar ise herhangi bir kesintiye maruz kalmaksızın almaya devam edeceklerdir.Bilgilerinize saygıyla duyurulur.Kaynak : danimarkahaber.dk  
»2013 Yılı Danimarka Konsolosluğu Tatil Günleri 01.01.2013 Yeni Yıl Tatili28.03.2013 Milli Bayram
» Türkiye, Danimarka'da turizm atağına geçerken dev bilbordlara tanıtım afişleri asıldı. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtma Müşaviri Hasan Sarıtepeci, ülke tanıtımı için yaklaşık 1.5 milyon dolar bütçe ayırdıklarını, Türkiye'ye giden Danimarkalı sayısını bu yıl 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hasan Sarıtepeci, Turizm Müşavirliği olarak tanıtım masrafları için ayrılan yaklaşık 1,5 milyon dolar bütçenin 1.2 milyon dolarının bilbord, otobüs, internet, yazılı basındaki reklamlar için harcandığını, yaklaşık 300 bin doların da acentelere tanıtım için verildiğini söyledi. Kopenhag'daki dev bilbordlardaki tanıtımın çok büyük ilgi gördüğünü belirten Hasan Sarıtepeci, şöyle dedi: "Dev tanıtım afişleri büyük ilgi görüyor. Danimarkalılar ve turistler önünde fotoğraf çektiriyor. Türkiye, Danimarkalılar için İspanya'dan sonra ikinci popüler Turizm ülkesi haline geldi. Daha önce ikinci sırada Yunanistan vardı; ama Türkiye Yunanistan'ı geride bıraktı. Hedef; birinciliği ele geçirmek. 2012 yılında tüm ülkelere giden Danimarkalı turist sayısında yüzde 8'lik gerileme görülürken, Türkiye yüzde 6'lık ilerleme kaydetti. 2013 yılının ilk 2 ayında yüzde 10'luk bir ilerleme kaydettik. 2012 yılında Türkiye'ye giden Danimarkalı sayısı 400 bini buldu. 2013 yılında ise hedefimiz 500 bini aşmak." Danimarkalılar'ın daha çok Alanya, Antalya, Bodrum, Milas, Marmaris, Didim, Kuşadası, Kapadokya gibi bölgelerde güneş turizmini tercih ettiklerini belirten Hasan Sarıtepeci, golf ve tarih turizminin de hızla geliştiğini ayrıca İstanbul'a, konferans ve sağlık turizmine de ilginin arttığını söyledi. Alanya bölgesinde ev sahibi olan ve yılın yarıdan fazlasını geçiren yaklaşık 5 bin Danimarkalı bulunuyor.
»  Ramazan Bayramında seyahat edecek olan kişilerin başvurularını en geç 22 Temmuz 2013 tarihinde yapmaları gerekmektedir. Ramazan Bayramında seyahat edecek olan kişilerin başvurularını en geç 22 Temmuz 2013 tarihinde yapmaları gerekmektedir.  

Vize Başvuru Formu
Danimarka Konsolosluğu, Danimarka Vize Başvuru Formu

Danimarka vize başvuru formu, Danimarka Başkonsolosluğu tarafından Danimarka vizesi başvuru sahibi hakkında bilgi edinilebilmesi amacıyla hazırlanmış olan resmi bir belgedir. Danimarka Konsolosluğu’nun hazırlamış olduğu başvuru formunun doldurulması zorunlu olurken Danimarka vize başvuru işlemlerinin ilk adımını Danimarka vize başvuru formu oluşturacaktır.

Danimarka vize başvuru formu, eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurularak başvuru evraklarınız arasında bulundurmalıdır. Danimarka Konsolosluğu vize başvuru sahibi hakkındaki detaylı bilgiye başvuru formu aracılığı ile ulaşırken, Danimarka vize başvuru formunda eksiksiz ve gerçeğe uygun olan bilgiler verilmelidir. Danimarka vize başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgilerin, başvuru evraklarında bulunan bilgilerinizi desteklemesi ise Danimarka Konsolosluğu’nun dikkat ettiği bir konudur. Danimarka Konsolosluğu vize başvuru formu ve başvuru evrakları arasında beyan ettiğiniz bilgileri dikkate alacak, uyumsuz ve gerçeğe uygun olmayan bilgilerinizle karşılaşması halinde vize başvuru işlemleriniz reddedebilecektir.

Danimarka vize başvuru formu, uluslar arası prosedür de kullanılan resmi bir belgedir. Amacına ve gerçeğe uygun bir şekilde doldurulmalı verilen sahte bilgilerin suç unsuru taşıyacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Danimarka vize başvuru formunda beyan edilen asılsız ve eksik bilgiler Danimarka vize işlemlerinizin yanmasına sebep olurken, aynı zamanda ceza almanıza yol açacaktır. Danimarka vize başvuru formunda yapılan usulsüzlük ile vize başvurunuzun yanması, ülkeye giriş çıkışınızın zorlaşması ve para cezası alma gibi muhtemel olan cezalarla karşılaşılabilirsiniz.

Ayrıca Danimarka vize başvuru formunun doldurulup imzalanması halinde, vize sürenizin sonunda ülkeyi terk edeceğiniz, vize almış olmanızın Danimarka’ya girişinizi garanti etmeyeceğini, ülkeye girişin Danimarka sınır görevlilerinin sorumluluğunda olduğunu baştan kabul ettiğinize dair bir içeriğe de sahiptir.


Danimarka Konsolosluğu, Danimarka Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Danimarka vize başvuru formu, İngilizce ve Dan’ca olmak üzere iki farklı seçenekle doldurabilmektedir. Danimarka vize başvuru formunun doldurma işlemi sırasında tükenmez kalem kullanmalı, büyük harfle doldurmalı ve başvuru evraklarında bulunan bilgilerinizi destekleyecek şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Danimarka Konsolosluğu belirlediği ölçülerde olan 35x45 mm ölçülerinde ki biyometrik fotoğrafınızı formun fotoğraf kutucuğuna yapıştırarak ve vize başvuru formunun en alt köşesinde ki bölüme imza atarak başvuru formunun doldurma işlemini tamamlayabilirsiniz.  Atacak olduğunuz imzanızın pasaportunuzda bulunan imzanız ile aynı olmasını ise Danimarka Konsolosluğu göz önünde bulunduracaktır. Danimarka vize işlemleri sırasında birbirleriyle aynı olan imzalar kullanmaya özen göstermelisiniz.


Danimarka Konsolosluğu, Danimarka Vize Başvuru Formu Nereden Alınır?

Danimarka vize başvuru formları, Danimarka Konsolosluklarının internet üzerindeki adreslerinden, Danimarka Konsoloslukların kendisinden yahut danışmanlık yapmakta olan vize merkezlerinden formlarınızı temin edebilirsiniz.Danimarka vize başvuru formu için,


Danimarka Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: tyrkiet.um.dk