Danimarka Turistik Vize Hakkında

Danimarka Turistik Vize için Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunacak kişilerin pasaportlarının kabul edilme şartları; Danimarka seyahati için planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olması; 10 yıldan eski tarihli ve deforme-yırtık olmaması zorunludur. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfaya sahip olmayan ve ekli sayfalı olanlar kabul edilmeyecektir. Kızlık soyadı ile çıkartılmış pasaportlar, kişi evlendikten sonra geçerliliğini kaybetmektedir. Danimarka Konsolosluğu müracaatta, pasaportun aranılan koşullardan birine sahip olmaması halinde başvurunun yeni pasaportla yeniden yapılmasını talep edecektir.

Pasaportun, A4 boyutlu renkli fotokopisi (işlem gören sayfaların hepsinin) eğer var ise; eski pasaportlarında fotokopileri ile birlikte başvuru dosyasında sunulması gerekliliğini hatırlatır.


Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatı için Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru olarak İngilizce doldurulmalıdır. Kişinin Danimarka turistik vize başvurusu için ibraz edilen evraklarda beyan edilen bilgileri destekleyici şekilde formun yanıtlanması önemli bir mevzudur. Formda, başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

Danimarka Turistik Schengen Vize işleminde kullanılan biometrik fotoğrafın standartlarının; 2 adet renkli, arka fonu beyaz, güncel tarihli, 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde olması mecburidir. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, boynuna kadar net bir şekilde görünmelidir. Saçın üst ucundan çeneye kadar olan kısım 3 ila 3,5 cm arasında yer almalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Danimarka Turistik schengen vize işleminde bulunacak kişilerin; T.C. Nüfus Müdürlüğü’nden son 1 ay içerisinde alınmış; aile bireylerinin ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerinin kayıtlı haliyle Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulmalıdır.

Finansal Durumu Gösteren Resmi Evraklar

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan başvuru sahibinin 4 aylık maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşelenerek, imzalı hazırlanması gereklidir.

Danimarka Konsolosluğu, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; Danimarka Turistik Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Danimarka Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Emekli ise; emekli maaşının banka dökümü ve Emeklilik Kartı yeterlidir.

Ayrıca, Danimarka Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Danimarka Konsolosluğu’na hitaben, Danimarka’dan ülkesine döneceğini taahhüt eden dilekçe

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatında bulunan kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketten; antetli kağıdına, yetkilisi tarafından yazılmış; - çalışan kişinin görevi, çalıştığı süre, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kendisi tarafından finanse edildiği ve işine tekrar geri döneceğinin taahhüdünü içeren bir İzin Yazısı veya Görev Yazısı olmalıdır.

Danimarka Turistik Schengen vize müracaatında başvuru sahibi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Danimarka Turistik vize başvurusunu yapacak kişi konferans/akademik gezi davetlisi ise; Danimarka’daki üniversite/akademik kurumdan yazılı davetiye ve Kabul Mektubu (kalacağı süre ve program hakkında bilgiyi içeren): AB kapsamında ise yetkili makamlardan (TÜBİTAK,AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşklığı, Danimarka Uluslar arası Eğitim Ajansı).

Danimarka Turistik Vize başvurusu yapan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir dilekçe yazmalı ve ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.


Danimarka Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Faaliyet Belgesi – Danimarka Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Danimarka Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- Danimarka Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermesidir.

Kişi Şirket Sahibi ise yukarıdaki resmi evrakların yanısıra bu belgeleri; Ticaret Odası Tescil Nüshası ve Yetki Belgesini de hazırlaması gerekmektedir.

Kişinin Kurum/Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

Danimarka Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişinin; son 4 ayın SGK İşe Giriş Bildirgesi, ve SGK Hizmet Dökümü.


Danimarka Konsolosluğu’na Danimarka Turist Vize müracaatı yapan kişi Çiftçi ise;
Ayrıca, bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Danimarka Konsolosluğu’na Danimarka Turist Vize müracaatını yapan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı (öğrenim gördüğü bölüm ve dönemi belirtmeli)
Kişi 18 yaş altı (reşit değil) ise; anne ve babadan noter tasdikli Muvafakatname


Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Danimarka Turistik Vize başvuru sahibinin Danimarka seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Otel rezervasyonu ve gidiş/dönüş uçak rezervasyonu (tüm ara seferleri gösteren) veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Danimarka seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Danimarka’da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ NOT: Danimarka Konsolosluğu, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce başvuru sahibini, konsolosluk vize görevlileri ile mülakata çağırabilir. Danimarka Konsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Danimarka Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; tyrkiet.um.dk